Posjeta predstavlja nastavak kontinuirane i kvalitetne saradnje

Podgorica, 17. decembar 2019. godine

Kontrolno saslušanje organizovano povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 10. decembar 2019. godine

Na danas održanoj 49. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode razmotren je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Odbor za ljudska prava i slobode je na 46. sjednici razmotrio Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019 - 2024. godine i Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2019. godinu.

Strana 3 od 19