Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je saopštio da je Odbor značajne i brojne aktivnosti, u saradnji sa UNICEF-om, realizovao na planu promocije i zaštite prava djeteta, s posebnim akcentom na zaštitu djece od svih vidova eksploatacije - zloupotrebe putem interneta, seksualnog iskorišćavanja i ekonomske eksploatacije. 

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je na Konferenciji „Zaustavimo nasilje nad djecom“, održanoj 27. februara 2017. godine u Podgorici.

Plava sala Skupštine Crne Gore, 28. februar 2017. godine

Poslanik Mihailo Anđušić, član Odbora za ljudska prava i slobode učestvovao je na Seminaru o sprovođenju zaključaka drugog ciklusa monitoringa implementacije Okvirne konvencije Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina od strane Crne Gore, održanom 7. februara 2017. godine u Podgorici.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Drugoj sjednici, kao nadležno radno tijelo, razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2015. godinu.

Odbor razmotrio nekoliko akata

Strana 18 od 19