Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je na Konferenciji „Zaustavimo nasilje nad djecom“, održanoj 27. februara 2017. godine u Podgorici.

Plava sala Skupštine Crne Gore, 28. februar 2017. godine

Poslanik Mihailo Anđušić, član Odbora za ljudska prava i slobode učestvovao je na Seminaru o sprovođenju zaključaka drugog ciklusa monitoringa implementacije Okvirne konvencije Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina od strane Crne Gore, održanom 7. februara 2017. godine u Podgorici.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Drugoj sjednici, kao nadležno radno tijelo, razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2015. godinu.

Odbor razmotrio nekoliko akata

srijeda, 21 decembar 2016 21:12

Susret Duković - Reed

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa ekspertom Savjeta Evrope Quentin Reedom koji boravi u Crnoj Gori u okviru ekspertske misije organizovane u sklopu Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku - Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, podržanog od strane Evropske unije, a koji sprovodi Savjet Evrope.

Strana 17 od 18