Odbor za ljudska prava i slobode je na Devetoj sjednici razmotrio: Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2017. godinu i Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2016. godini, Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016 - 2020, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2016/2017. godinu i Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2017. do 2021. godine, sa Akcionim planom za 2017. i 2018. godinu, sa Dopisom NVO-a osoba sa invaliditetom od 23. juna 2017. godine.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Osmoj sjednici razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Informacija sa Sedme i nastavka Sedme sjednice Odbora za ljudska prava i slobode - održanih 1. i 2. juna 2017. godine

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Šestoj sjednici, razmotrio je Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini sa Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore, Hrvatskog nacionalnog vijeća i Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode  dr Suad Numanović, Mirsad Murić i mr Mihailo Anđušić učestvovali su juče, 19. maja 2017. godine,  na  konferenciji  za novinare na kojoj je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore predstavio „Izvještaj o uslovima rada službenika obezbjeđenja i tretmana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija“. Konferencija je održana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore predstaviće „Izvještaj o uslovima rada službenika obezbjeđenja i tretmana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija“

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa ambasadorom Države Palestine u Crnoj Gori, Nj.E. Rabi Alhantouli-jem, na njegov zahtjev.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se sa ambasadorom Države Palestine u Crnoj Gori, Nj.E. Rabi Alhantouli-jem, na njegov zahtjev.

ponedjeljak, 24 april 2017 20:49

Peta sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na Petoj sjednici, u proširenom sastavu, kao nadležno radno tijelo, razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu koji je Skupštini Crne Gore podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2016. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Strana 16 od 19