Usvojen Plan aktivnosti Odbora za 2020. godinu

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković obratio se građanima povodom situacije prouzrokovane novim koronavirusom:

Tema: „Jednakost pred zakonom i zabrana diskriminacije u cilju poštovanja različitosti“

Zaključeno da uspješna borba protiv trgovine ljudima podrazumijeva multisektorski pristup i intenzivnu saradnju svih nadležnih organa

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore danas su posjetili Upravu za izvršenje krivičnih sankcija - maloljetnički zatvor i Odjeljenje za žene.

Tema: “Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru”

Cilj posjete je praćenje poštovanja prava lica lišenih slobode sa posebnim akcentom na maloljetnike

Strana 1 od 19