petak, 28 februar 2020 15:42

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode posjetiće Upravu za izvršenje krivičnih sankcija

Cilj posjete je praćenje poštovanja prava lica lišenih slobode sa posebnim akcentom na maloljetnike

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore posjetiće Upravu za izvršenje krivičnih sankcija - maloljetnički zatvor.

Posjeta koju Odbor realizuje u skladu sa Planom aktivnosti za 2019. godinu, biće organizovana 2. marta 2020. godine u 12 sati.

Cilj posjete maloljetničkom zatvoru je praćenje poštovanja prava lica lišenih slobode, sa posebnim akcentom na maloljetnike, kao posebno osjetljivu grupu, čime se Odbor za ljudska prava i slobode u kontinuitetu bavi, kako u okviru svoje zakonodavne, tako i u okviru nadzorne i kontrolne uloge, razmatranjem godišnjih i posebnih izvještaja koje dostavlja Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i informacija koje, u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na zahtjev Odbora, dostavljaju nadležni državni organi.

Podsjećamo da je u tu svrhu organizovano i Kontrolno saslušanje predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija na temu „Stanje u zatvorskom i pritvorskom sistemu Crne Gore“, održano na 29. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode, 24. decembra 2018.

Takođe, Odbor je u prethodnom periodu organizovao posjete ustanovama u kojima borave lica lišena slobode, kao što su posjete Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u novembru 2010, Zatvoru u Bijelom Polju u februaru 2013. i Pritvorskoj jedinici Centra bezbjednosti u Podgorici u julu 2014.

Da posjete maloljetnički zatvor, pored članova Odbora za ljudska prava i slobode pozvani su predstavnici: institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva pravde, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Centra za socijalni rad u Podgorici, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Kancelarije UNICEF-a, kao i predstavnici NVO „Građanska alijansa“.

pdfAgenda