ponedjeljak, 09 decembar 2019 21:39

Održana 47. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Odbor za ljudska prava i slobode je na 47. sjednici,  kao zainteresovano radno tijelo, razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore i Nacionalni savjeti.

Uvodne napomene o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu dao je generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija Bojan Paunović, naglasivši da je budžet za 2020. godinu planiran u skladu sa ekonomskim rastom koji je procijenjen na 3,4% BDP-a, značajnim rastom prihoda budžeta kao rezultata ekonomskih aktivnosti i sprovođenja mjere fiskalne konsolidacije, jednokratnih efekata implementacije projekta ekonomskog državljanstva i koncensije za Aerodrome Crne Gore. Sa povećanom tekućom budžetskom potrošnjom i planiranim deficitom bužeta u iznosu 0,99% očekuje se ostvarivanje suficita tekuće budžetske potrošnje u iznosu od 180 miliona eura što iznosi 3,6% BDP-a.

Kada je riječ o potrošačkim jedinicama čije predložene budžete razmatra Odbor za ljudska prava i slobode, Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu planirana su sredstva za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u iznosu 725.000 eura, što je za 30.000 eura više u odnosu na tekuću godinu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u iznosu od 2,48 miliona eura, što predstavlja umanjenje za oko 346.000 eura, Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u iznosu od 620.000 eura, što je za oko 7.000 eura više u odnosu na tekuću godinu, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u iznosu od oko 1.500.000 eura, što je za 129.088 eura više u odnosu na tekuću godinu, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore u iznosu od 314.097 eura, što je za 8.000 eura više u odnosu na tekuću godinu i za Nacionalne savjete- 600.000 eura, što je na nivou ovogodišnjeg budžeta.  

Predstavnici potrošačkih jedinica su upoznali članove Odbora sa njihovim stavovima povodom predloženih budžetskih sredstava za narednu godinu i načelno izrazili zadovoljstvo predloženim budžetskim sredstvima koja će im omogućiti funkcionisanje i ispunjavanje obaveza definisanih zakonom.

U instituciji Zaštitnika će, zahvaljujući planiranom povećanju budžetskih sredstava za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u bruto iznosu od 20.000 eura, u 2020. obezbijediti sredstva za troškove zapošljavanja novih tri do četiri lica, uključujući i imenovana lica, a u dogovoru sa Ministarstvom finansija će se putem pravilne raspodjele raditi na preusmjeravanju određenih viškova sredstava radi pokrivanja troškova drugih obaveza. Predlogom zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu obezbijeđeno je za oko 85.000 eura manje, nego što je utvrđeno Zahtjevom za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2020. godinu.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama predviđa da će u toku 2020. godine biti potrebno povećanje sredstava Agencije zbog dodatnih obaveza i isteka mandata Savjetu i menadžmentu Agencije, koje po zakonu, sleduje naknada po prestanku funkcije u narednih godinu dana.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će predloženim budžetom imati dovoljno sredstava za realizaciju svih aktivnosti utvrđenih Programom rada Vlade Crne Gore, Ministarstva i akcionim planovima za sprovođenje strateških dokumenata iz njihove nadležnosti.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava biće u mogućnosti da obezbijedi podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj manjinskih naroda i njihovih pripadnika u oblasti kulturnog, vjerskog i jezičkog identiteta.

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode su izrazili zadovoljstvo visinom sredstava koja su budžetom planirana za funkcionisanje potrošačkih jedinica, uz konstataciju da je neophodno obezbijediti sredstva za kadrovsko jačanje navedenih institucija kroz prijem novog kadra i obuku već zaposlenih službenika.

Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu i predlog budžeta za potrošačke jedinice:

- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore,

- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,

- Agencija  za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

- Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava,

- Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore i

- Nacionalni savjeti.

Odbor će, u skladu sa članom 137 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostaviti Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu matičnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

U okviru druge tačke dnevnog reda predsjednik Odbora dr Halil Duković je obavijestio da su Odbor za ljudska prava i slobode i Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore uključeni u Projekat koji Vestminsterska fondacija za demokratiju realizuje u šest zemalja, odnosno osam parlamenata Zapadnog Balkana, čiji je cilj umrežavanja odbora koji se bave ljudskim pravima i rodnom ravnopravnošću. Nakon Konferencije na Cetinju oktobra 2019, održan je u novembru Kurs o post-zakonodavnom nadzoru u Beogradu, na kojem su učestvovali predstavnici dva odbora Skupštine Crne Gore. Nakon toga Vestminsterska fondacija za demokratiju dostavila je dokument u kojem su sadržani principi i vremenski okvir za post-zakonodavni nadzor koji će se u okvirru pilot projekta sprovoditi u svakom od uključenih parlamenata. U koordinaciji dva Odbora Skupštine Crne Gore potrebno je:

- odrediti ljudske resurse i kontakt tačke za post-zakonodavni nadzor- do 6. decembra 2019,

- izabrati zakon za post-zakonodavnu analizu, odrediti svrhu i ciljeve analize - do 13. decembra 2019. i

- identifikovati i obavijestiti o procesu izrade PLS analize relevantne agencije i druge organe, kao i ostale relevatne aktere - do 27. decembra 2019.

Takođe, članovi, odnosno zamjene članova u Upravljačkom odboru HUGEN Mreže treba do 20. decembra 2019. da obavijeste o tematskim radnim prioritetima Odbora u 2020. godini, aktivnostima od kojih će Odbor imati najviše koristi u narednoj godini i onom šta je najpotrebnije za Odbor u 2020. godini.

U okviru Tekućih pitanja, Odbor je donio Zaključak da, u skladu sa Planom aktivnosti za 2019. godini, posjeti NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i lokalno Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici. Posjeta će se realizovati 17. decembra 2019.

Povodom Poziva Skupštine Republike Sjeverne Makedonije i ERA – LGBTI Udruženja za jednaka prava za učešće članova Odbora za ljudska prava i slobode na Regionalnoj parlamentarnoj konferenciji o LGBTI pravima u Skoplju, koja će se održati od 16. do 18. decembra 2019. godine, odlučeno je da članovi Odbora iz objektivnih razloga, zakazanih plenarnih sjednica Skupštine i sjednica radnih tijela, neće biti u mogućnosti da učestvuju na ovom događaju.

Takođe, članovi Odbora su upoznati sa Zaključkom Savjeta za građansku kontrolu rada policije od 26. novembra 2019. godine koji je Savjet usvojio nakon razmatranja policijskog postupanja prema zadržanim licima.