Print this page
srijeda, 06 novembar 2019 17:48

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode na predstavljanju Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju

Podgorica - Eko zgrada UN, 7. novembar, u 9:00 časova

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovaće na Konferenciji na kojoj će biti predstavljena Analiza podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.
Konferencija će se održati u Eko zgradi Ujedinjenih nacija, sa početkom u 9 sati.
Konferenciju koju organizuje Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori otvoriće ministar rada i socijalnog staranja i predsjednik Savjeta za prava djeteta Kemal Purišić i šef Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Makavi Kogali.
Analizu podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju, koju je pripremilo Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori u saradnji sa Savjetom za prava djeteta predstaviće Nela Krnić, koordinatorka Programa dječje zaštite u Predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori.
Cilj Analize je da pruži podršku Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za prava djeteta, resornim ministarstvima i institucijama u analiziranju multisektorske podrške i odgovora sistema u pružanju intersektorskih intervencija i usluga iz oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite i drugih sektora djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.
Nalazi i preporuke Analize će se koristiti za definisanje budućih politika zasnovanih na dokazima u cilju poboljšanja multisektorske saradnje i sistemskog odgovora, socijalne uključenosti djece sa smetnjama u razvoju, kao i za razvoj nacionalnih smjernica i konkretnih preporuka za jačanje multisektorskog nacionalnog sistema usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.
Očekuje se da ovaj dokument pomogne Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za prava djeteta i relevantnim organizacijama civilnog društva u:
- unapređenju politike i pravnog okvira za djecu sa smetnjama u razvoju u svim sektorima;
- unapređenju sistema prikupljanja i analize podataka u svim sektorima, uključujući i konsolidaciju istih i
- poboljšanju multisektorske koordinacije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju kroz konsolidaciju multisektorskih napora i pružanje integrisane podrške djeci sa smetnjama u razvoju tokom cijelog životnog ciklusa.
Takođe, Analiza ima za cilj da utiče na politiku i praksu Crne Gore u pogledu rada na poboljšanju prava i položaja djece sa smetnjama u razvoju, kao i na ulogu i programske planove UNICEF-a. Nalaze i preporuke Analize koristiće Savjet za prava djeteta, kao najviše Vladino tijelo zaduženo za prava djeteta, koje će nadgledati njenu međusektorsku implementaciju i osigurati adekvatnu primjenu preporuka u svim sektorima.
Nakon predstavljanja Analize, višestruka šampionka u plivanju na takmičenjima Specijalne Olimpijade i ambasodorka partnerstva između UNICEF-a iz Sjedinjenih Američkih Država i Specijalne Olimpijade Lusi Majer upoznaće učesnike sa svojim životom i ličnim iskustvima.
Završno obraćanje na Konferenciji imaće ministar rada i socijalnog staranja i predsjednik Savjeta za prava djeteta Kemal Purišić.