srijeda, 13 februar 2019 15:39

Član Odbora za ljudska prava i slobode Momčilo Martinović na sastanku o strategiji za ostvarivanje prava djeteta

Eko zgrada Ujedinjenih nacija u Podgorici, 14. februar 2019. godine

Član Odbora za ljudska prava i slobode Momčilo Martinović učestvovaće na sastanku na kojem će biti predstavljen Nacrt strategije za ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori za period od 2019-2023. godine.

Nacrt novog strateškog dokumenta za djecu pripremila je Radna grupa sačinjena od predstavnika nadležnih ministarstava, ustanova i organizacija. Ovaj proces je realizovan uz tehničku pomoć Ministarstva rada i socijalnog staranja, Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i konsultantkinje UNICEF-a Branke Pavlović.

Osnov za pripremu novog strateškog dokumenta za djecu u Crnoj Gori, čije usvajanje se očekuje do kraja drugog kvartala 2019. godine, bile su preporuke sadržane u Zaključnim zapažanjima Komiteta UN za prava djeteta, Izvještaj o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. koji je, na zahtjev UNICEF-a, pripremila Coram International at Coram Children’s Legal Centre i Izvještaj o implementaciji prethodnog Nacionalnog plana akcije za djecu.

Polazeći od analize aktuelnog stanja prava djeteta u Crnoj Gori, Nacrt strategije sadrži viziju ostvarivanja prava djeteta, strateške, operativne ciljeve i ključne aktivnosti nadležnih organa i tijela zaduženih za sprovođenje operativnih ciljeva. Takođe, planirano je da se utvrdi način izvještavanja i evaluacije Strategije, koju će pratiti Akcioni plan sa procjenom troškova.

Na Sastanak su pozvani predstavnici svih institucija koji su učestvovali u procesu pripreme Nacrta strategije, a svoj doprinos dao je i Odbor za ljudska prava i slobode, odnosno predsjednik Odbora dr Halil Duković koji je na Sastanku sa konsultantkinjom Brankom Pavlović, održanom u novembru 2018. godine predstavio ključne aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode u oblasti zaštite prava djeteta.

Sastanak će se održati 14. februara 2019. godine, u Eko zgradi Ujedinjenih nacija u Podgorici.