srijeda, 22 novembar 2017 09:25

Regionalna konferencija Zapadnog Balkana „Zaštiti i poštuj- Čuvajmo ljudska prava“

Učestvuje član Odbora za ljudska prava i slobode, Mirsad Murić

Misija OEBS-a u Crnoj Gori u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Agencijom za elektronske medije organizuje Regionalnu konferenciju Zapadnog Balkana pod nazivom „Zaštiti i poštuj- Čuvajmo ljudska prava“, koja će biti održana 23. i 24. novembra u Podgorici.

Član Odbora za ljudska prava i slobode Mirsad Murić učestvovaće na konferenciji, drugog dana.

Prvog dana biće riječi o zaštiti djece od štetnih medijskih sadržaja, zaštiti njihove privatnosti i porodičnog života u medijima, sa posebnim naglaskom na zloupotrebu djece u političkom oglašavanju i na ulogu medijske pismenosti u prevenciji štetnih efekata medijskih sadržaja na djecu i maloljetnike.

Drugi dan će biti posvećen konceptima govora mržnje, zločina iz mržnje i ulozi krivičnog pravosuđa, nevladinih organizacija i medijskog sektora u borbi protiv zločina počinjenih iz mržnje i pružanju pomoći žrtvama.

Cilj konferencije je da pokrene diskusiju o navedenim pitanjima, prikaže raznoliko iskustvo regiona, naglašavajući značaj i snažnu ulogu koju mediji imaju u ovim procesima, uz poseban akcenat na odgovornost svih zainteresovanih strana.

Skupu će prisustvovati predstavnici relevantnih institucija, medija, civilnog društva,  međunarodnih organizacija i diplomatskih misija.