Apel direktora Biblioteke za usvajanje Predloga zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora

Izvještaj urađen na inicijativu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

Odbor razmotrio Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2019. godinu.

Razmotreno više akata

Strana 1 od 20