Na sastanku istaknuti odlični bilateralni odnosi, koji će se konkretizovati i kroz snažniju saradnju parlamentarnih odbora zaduženih za pitanja EU 

utorak, 19 decembar 2017 10:44

Sastanak Vuksanović – Nađ

Crveni salon, 20. decembar, 9.00 časova

Predstavnici nadležnih institucija predstavili napredak u sprovođenju obaveza u okviru procesa približavanja Crne Gore Evropskoj uniji

Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti podržali evropski put Crne Gore i istakli zalaganje za napredak država kandidata u skladu sa ostvarenim rezultatima

Usvojena Zajednička izjava odbora dva parlamenta

Na sastanku sa predsjednikom italijanskog Senata istaknuta snažna podrška Italije članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji

Članovi Odbora za evropske integracije usvojili pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo evropskih poslova

Talin, 26 – 28. novembar 2017. godine

Strana 12 od 18