Usvojeni Izvještaj o radu za 2019. godinu i Plan rada Odbora za evropske integracije za 2020. godinu  

Razgovarano o napretku i izazovima Crne Gore u procesu pristupanja EU

Iskazana očekivanja u vezi sa daljom politikom proširenja EU i saradnjom Odbora sa predstavnicima Evropskog parlamenta

Održano konsultativno saslušanje na temu izazova u pregovaračkom poglavlju 27

Predstavljeni ukupni potencijali i politika Islanda u oblasti energetike, kao i inovativna metodologija za mjerenje uticaja projekata na održivi razvoj zemlje.

Razmijenjena iskustva u odnosu na saradnju sa EU, parlamentarne inicijative i nadzor u oblasti zaštite životne sredine

Razgovarano o odnosima sa EU i dobrim praksama Islanda u zaštiti životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa

Strana 2 od 18