Razmijenjena mišljenja o aktuelnim izazovima na unutrašnjim reformama Crne Gore i budućim koracima na tom polju, kao i o aktuelnim izazovima Evropske unije i procesa pristupanja

 

Razgovarano o programu i organizaciji COSAP-a i međunarodnim aktivnostima Odbora u cilju jačanja parlamentarne diplomatije

Istaknuto da je Evropska unija budućnost država Zapadnog Balkana

Potpisan Protokol o saradnji dva odbora i razmotreni konkretni modeli saradnje u oblasti evropskih integracija

Istaknut značaj parlamentarne diplomatije za nastupajuću fazu pregovora i dogovorena intenzivnija saradnja Odbora i Kancelarije

Istaknut značaj primjene institucionalnog i zakonodavnog okvira vezanih za poglavlja 23 i 24, sa akcentom na reformu medijskog zakonodavstva

Razmotreno i usvojeno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Strana 7 od 18