Crna Gora spremna za privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja 6 i 20

Plava sala Skupštine Crne Gore, 13. mart, 12 časova

Predstavljen Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2020 – 2022.

Predstavljene prednosti i mane nove metodologije koju je predložila Evropska komisija

Usvojeni Izvještaj o radu za 2019. godinu i Plan rada Odbora za evropske integracije za 2020. godinu  

Razgovarano o napretku i izazovima Crne Gore u procesu pristupanja EU

Iskazana očekivanja u vezi sa daljom politikom proširenja EU i saradnjom Odbora sa predstavnicima Evropskog parlamenta

Održano konsultativno saslušanje na temu izazova u pregovaračkom poglavlju 27

Strana 1 od 18