utorak, 06 jun 2017 16:33

Članovi Odbora za evropske integracije održali konsultacije sa predstavnicima opština na temu korišćenja IPA sredstava

Kao glavni izazovi u sprovođenju pretpristupnih fondova prepoznati nedostatak sredstava za pretfinansiranje i kofinansiranje projekata i potreba jačanja administrativnih kapaciteta

Članovi Odbora za evropske integracije održali su danas konsultacije sa predstavnicima crnogorskih opština na temu efikasnog korišćenja IPA fondova na lokalnom nivou. 

Uvodna izlaganja na ovu temu dali su Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije, Miodrag Račeta, načelnik Direkcije za evropsku teritorijalnu saradnju Ministarstva evropskih poslova, Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah, sekretarka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Zajednici opština.

U konsultacijama su učestvovali predstavnici 16 opština, a cilj događaja bio je da se članovi Odbora 26. saziva upoznaju sa iskustvima u sprovođenju IPA projekata na opštinskom nivou, a naročito sa izazovima sa kojima se suočavaju opštine u pogledu mogućnosti za korišćenje sredstava koje pruža Evropska unija. Predstavnici opština su kao ključne izazove istakli nedostatak sredstava za pretfinansiranje i kofinansiranje projekata, manjak specifičnih obuka za rad na pisanju projekata, kao i fluktuaciju i osipanje kadrova iz lokalnih administracija. Zbog toga, učesnici su izrazili zadovoljstvo što je Skupština prepoznala potrebu da se uključi u dijalog, posebno u pogledu uspostavljanja rivolving fonda, koji bi riješio pitanje pretfinansiranja i kofinansiranja, naročito važno opštinama koje su u procesu fiskalne konsolidacije. Članovi Odbora istakli su važnost razmjene mišljenja i iskustava, te izrazili spremnost da u okviru svog mandata pruže punu podršku opštinama za kvalitetnije sprovođenje IPA projekata, kako kroz posredovanje u komunikaciji sa Vladom i resornim ministarstvima, tako i kroz direktno zakonodavno djelovanje u cilju donošenja kvalitetnih sistemskih rješenja.

Pored predsjednika Odbora Adrijana Vuksanovića, u konsultacijama su učestvovali članovi Odbora Daliborka Pejović, Marija Ćatović, Sanja Vlahović i Mihailo Anđušić, a događaj je održan u susret sjednici Odbora na kojoj će se razmatrati informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu.