Print this page
četvrtak, 01 jun 2017 14:21

Održana Sedma sjednica Odbora za evropske integracije

Predstavljeni izvještaji o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 za 2016. godinu

Članovi Odbora za evropske integracije razmotrili su danas polugodišnje izvještaje o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava s operativnim dokumentom za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika i Akcionog plana za poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost za prošlu godinu.

Predstavnici resornih ministarstava upoznali su članove Odbora sa realizovanim, djelimično realizovanim i nerealizovanim mjerama iz akcionih planova i tom prilikom istakli da su zadovoljni postignutim, posebno uzimajući u obzir činjenicu da su usljed protoka vremena neke od nerealizovanih mjera već sprovedene. Između ostalog, tokom prošle godine donijeto je preko 60 reformskih zakona i potpisan sporazum sa EUROJUST-om, sa radom je započela Agencija za sprečavanje korupcije i formirano je Specijalno državno tužilaštvo. Na sjednici je istaknuto da je, usljed aktuelnih izazova na međunarodnom planu, fokus Poglavlja 24 usmjeren na migracije i terorizam, dok su ključni izazovi u oblasti temeljnih prava jačanje institucije Zaštitnika ljudskih prava, borba protiv diskriminacije i sloboda medija. Takođe, najavljena je mogućnost revidiranja akcionih planova, u skladu sa metodologijom koja je usaglašena sa evropskim partnerima.

Članovi odbora najviše su se interesovali za oblast javnih nabavki, pravosuđe, jačanje administrativnih kapaciteta i plan obuka i ekspertske podrške u narednom periodu, te za uticaj migrantske krize na primjenu Šengenskog sporazuma.

Na sjednici je dogovorena metodologija predstavljanja budućih izvještaja sa fokusom na ključne izazove i pitanja koja bi mogla značajnije da utiču na pregovarački proces, u cilju pružanja zajedničkog doprinosa Vlade i Parlamenta efikasnosti procesa pristupanja Crne Gore EU.

U ime Ministarstva evropskih poslova, sjednici je prisustvovao Miodrag Radović, sekretar Ministarstva i pregovarač za poglavlja 23 i 24, u ime Ministarstva pravde Marijana Laković Drašković, šefica Radne grupe za poglavlje 23, a u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Tanja Ostojić, šefica Radne grupe za poglavlje 24.

Galerija fotografija