utorak, 28 april 2020 14:54

Održana 39. sjednica Odbora za evropske integracije

Razgovarano o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU u 2019. i prvom kvartalu 2020. godine

Članovi Odbora su na današnjoj sjednici, u prisustvu glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića i zamjenika glavnog pregovarača Marka Mrdaka, razmotrili kvartalne i godišnji izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) 2019 – 2020 u 2019. godini, kao i kvartalni izvještaj o realizaciji PPCG 2020 - 2022 za prvi kvartal 2020. godine.

U 2019. godini, od ukupno 298 planiranih obaveza ispunjeno je 213, što čini 71% realizacije. Od 222 zakona i podzakonskih akata realizovano je 146, odnosno 66% (57% u dijelu zakona i 71% u dijelu podzakonskih akata), dok je od 76 planiranih strategijskih dokumenata ispunjeno 67 - 88%. Za prvi kvartal 2020. godine, od ukupno 43 obaveze ispunjeno je 22, što čini 51% - u dijelu zakona i podzakonskih akata realizovano je 12 od 26 obaveza, odnosno 46% (25% u dijelu zakona i 56% u dijelu podzakonskih akata), a od 17 strategijskih dokumenata ispunjeno je 10, što čini 59%.

Po riječima glavnog pregovarača, najveći izazovi u ispunjavanju planiranih obaveza bili su međuresorno usaglašavanje i komunikacija sa Evropskom komisijom, što značajno utiče na dužinu procesa. On je istakao i da se ovi faktori moraju uzeti u obzir, kako bi plan obaveza u narednom periodu bio što realniji.

Članovi Odbora su posebno razmotrili realizaciju obaveza u dijelu donošenja novih i izmjena postojećih zakona, te su se interesovali za razloge što neka od planiranih zakonskih rješenja nisu utvrđena već drugu godinu zaredom, ali i za mogući uticaj trenutne zdravstvene situacije na realizaciju planiranih obaveza u ovoj godini. Dogovorena je i bliža saradnja Odbora za evropske integracije i Kancelarije za evropske integracije u pripremi budućih izvještaja, kako bi oni sadržali potpune podatke o razmatranju i usvajanju zakonskih predloga od strane Skupštine Crne Gore. Poslanici su pohvalili veći stepen realizacije obaveza u dijelu podzakonskih akata, što je bila jedna od sugestija sa prethodnih sjednica Odbora.