utorak, 28 april 2020 14:50

Održana 38. sjednica Odbora za evropske integracije

Razmotrene aktivnosti u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

Na danas održanoj sjednici, kojoj su prisustvovali glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Drljević i zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak, članovi Odbora za evropske integracije su razmotrili 12. polugodišnji, te 23. i 24. kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, koji se odnose na period jul – decembar 2019. godine.

Glavni pregovarač je predstavio najvažnije korake preduzete u cilju ispunjavanja mjerila za privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja, posebno se osvrnuvši na predloge zakona, ključne strategije i akcione planove, kao i na saradnju sa predstavnicima institucija EU. Posebno je istaknuto da je u decembru prošle godine Crna Gora dobila zvaničnu potvrdu ispunjenosti početnih mjerila u poglavlju 8 - Konkurencija, te da se u narednom periodu nada otvaranju ovog, posljednjeg neotvorenog, pregovaračkog poglavlja. Među najvažnijim aktivnostima u prethodnoj godini je i ispunjavanje završnog mjerila za poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, čime je Crna Gora postigla internu spremnost za privremeno zatvaranje ovog poglavlja. Među dodatnim pregovaračkim poglavljima za koje su ispunjeni uslovi za zatvaranje pregovora su i poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine i 10 – Informatičko društvo i mediji. Ipak, kao i do sada, ključni uticaj na proces pristupanja Crne Gore EU imaće ostvareni rezultati u poglavljima 23 i 24, kao i politički kriterijumi i funkcionisanje demokratskih institucija.  

Članove Odbora nisu interesovale samo aktivnosti u izvještajnom periodu, već je sa glavnim pregovaračem razgovarano i o uticaju trenutne zdravstvene situacije u svijetu i Evropi na dešavanja u EU i njenu politiku proširenja, kao i na ovogodišnja očekivanja od procesa pristupanja Crne Gore Uniji. Posebno je razgovarano o paketu finansijske pomoći EU za ublažavanje posljedica korona virusa u Crnoj Gori i uslovima pod kojima će sredstva EU biti dostupna, kao i o ukupnoj koordinaciji sredstava obezbijeđenih međunarodnom podrškom. Kako je zaključeno, trenutna zdravstvena situacija i njene ekonomske posljedice u 2020. godini biće dodatni izazov za samu EU i pristupanje zemalja regiona Uniji, ali mogu predstavljati i dodatnu šansu za sve zemlje kandidate u procesu.

Jedna od važnih tema sjednice bila je i nova metodologija pristupanja EU, kao i organizacija planiranog samita lidera Zapadnog Balkana i EU u Zagrebu, te Konferencije o budućnosti Evrope. Pitanja i komentari poslanika su se odnosili i na usvajanje konkretnih zakonskih rješenja u oblasti medija, ukupni napredak u istragama o ratnim zločinima, kao i na situaciju i uslove u jedinicama za pritvor, ali i na rad i ulogu Skupštine u periodu nakon objavljivanja epidemije korona virusa u Crnoj Gori.

Polugodišnji i kvartalni izvještaji o ukupnim aktivnostima u procesu pristupanja Crne Gore EU usvojeni su većinom glasova članova Odbora.