četvrtak, 10 oktobar 2019 20:29

Članovi Odbora za evropske integracije održali sastanak sa parlamentarcima Republike Francuske

Kroz jačanje parlamentarne saradnje pružiti dodatnu podršku i vidljivost reformama u procesu pristupanja EU

Posjeta francuskih parlamentaraca Crnoj Gori ima za cilj bolje upoznavanje sa trenutnim stanjem i napretkom i izazovima Crne Gore u procesu evropskih integracija, istaknuto je na sastanku sa članovima Odbora za evropske integracije. Povod susreta je i inicijativa da se kroz parlamentarnu saradnju sa Crnom Gorom i zemljama regiona pruži dodatna podrška i vidljivost reformama koje treba sprovesti na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Članovi Odbora za evropske integracije su istakli posvećenost Crne Gore članstvu u EU, podsjećajući da u zemlji postoji kako politička saglasnost za ovaj spoljnopolitički cilj, tako i visoka podrška građana procesu pristupanja EU. Francuski poslanici su pohvalili dobru susjedsku i regionalnu politiku Crne Gore i usklađenost sa vanjskom politikom EU, ali i visok stepen harmonizacije crnogorskog zakonodavstva sa acquis-em. Posebne izazove u procesu pristupanja Uniji vide u sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Parlamentarci su saglasni da će uspješnost u sprovođenju ključnih reformi u poglavljima 23 i 24 uticati na sveukupnu dinamiku procesa pristupanja EU i sami završetak pregovaračkog procesa. Kako se i EU susreće sa unutrašnjim izazovima, posvećenost i dinamika u sprovođenju reformi u zemljama kandidatima za članstvo u EU mora biti dovoljno jaka i konkretna, kako bi pitanje proširenja Unije na region za zemlje članice EU bilo podjednako značajno kao i potreba za unutrašnjom konsolidacijom Unije. Stoga je potrebno da sve zemlje kandidati pokažu iskrenu posvećenost vrijednostima Unije.

Poslanici su razgovarali o stavovima građana u Crnoj Gori i Francuskoj po pitanju proširenja EU na region Zapadnog Balkana. Kako je istaknuto, konkretni rezultati u oblasti vladavine prava i očuvanja evropskih vrijednosti su posebno važna pitanja za stav kako francuskih tako i građana drugih zemalja EU prema politici proširenja Unije. Što se tiče crnogorskih građana, pored interesa za rezultate u poglavljima 23 i 24, javnost s posebnom pažnjom prati poruke Francuske u vezi sa budućnošću EU i njene politike proširenja; poruke iz EU značajno utiču na energiju za najvažnije reforme u Crnoj Gori. Stoga je istaknuto da je za ključne promjene u Crnoj Gori i regionu potreban dodatan politički podstrek od strane zemalja članica EU.

Naglašavajući važnost redovnih susreta i kontakata parlamentaraca u vezi sa pitanjima EU, na sastanku je inicirano potpisivanje protokola o saradnji odbora za evropske poslove dva parlamenta, sa ciljem redovnih razmjena informacija od značaja za proces reformi kako u Crnoj Gori tako i na nivou EU, kao i ekspertske i parlamentarne podrške radu Odbora za evropske integracije i Skupštine Crne Gore u procesu pristupanja Crne Gore EU.

U delegaciji Nacionalne skupštine Republike Francuske bili su poslanici Žaklin Make (Jacqueline Maquet), predsjednica parlamentarne Grupe prijateljstva Francuske i Crne Gore, Liliana Tangi (Liliana Tanguy), potpredsjednica Odbora za evropske poslove, Žak Mer (Jacques Maire) i Mirej Klapo (Mireille Clapot), potpredsjednici Odbora za vanjske poslove. Sastancima je prisustvovala i ambasadorka Francuske u Crnoj Gori, Nj.E. Kristin Tudik (Christine Toudic).

U ime Odbora za evropske integracije, sastanku su prisustvovali predsjednik Odbora Slaven Radunović i članovi Odbora Daliborka Pejović, Momčilo Martinović, Sanja Pavićević i Neđeljko Rudović.