četvrtak, 10 oktobar 2019 10:11

Delegacija Odbora za evropske integracije u posjeti Opštini Ulcinj

Tokom posjete biće riječi o upravljanja ulcinjskom Solanom, stanju biodiverziteta na tom području, korišćenju pretpristupnih fondova EU (IPA) i realizaciji konkretnih projekata

U skladu sa inicijativom Odbora za evropske integracije koja je usmjerena na intenzivni nadzor nad aktivnostima nadležnih institucija u okviru pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU, oktobar je posvećen pregovaračkom poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Kako bi razgovarali o pitanjima od posebne važnosti u okviru ovog pregovaračkog poglavlja, članovi Odbora će posjetiti nekoliko crnogorskih opština.  

Članovi Odbora će u petak, 11. oktobra, posjetiti Opštinu Ulcinj, gdje će imati sastanke sa rukovodstvom ove opštine, kao i sa predstavnicima NVO-a, na temu upravljanja ulcinjskom Solanom i o pitanjima biodiverziteta na području Solane. Na sastanku sa predstavnicima lokalne samouprave biće riječi i o kapacitetima Opštine Ulcinj za korišćenje pretpristupnih fondova EU (IPA) i uspješnosti Opštine u realizaciji konkretnih projekata.

Delegaciju Odbora za evropske integracije će činiti predsjednik Odbora Slaven Radunović i članovi Marija Ćatović, Daliborka Pejović, Momčilo Martinović i Ljiljana Đurašković.