utorak, 17 septembar 2019 17:45

Odbor za evropske integracije održao 33. sjednicu

Konsultativno saslušanje posvećeno temi napada na novinare i imovinu medija u Crnoj Gori

Nedjelju dana nakon okruglog stola posvećenog slobodi medija i medijskom ambijentu u Crnoj Gori, Odbor za evropske integracije je organizovao konsultativno saslušanje na temu napada na novinare i imovinu medija u Crnoj Gori. Sjednici Odbora su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, direktor Uprave policije Veselin Veljović, glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Drljević, direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Marijana Laković Drašković, predsjednik Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija Nikola Marković, kao i tužiteljke Vrhovnog državnog tužilaštva Vesna Jovićević i  Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Ljiljana Klikovac.

Kako je objasnio predsjednik Odbora Slaven Radunović, konsultativno saslušanje je organizovano u cilju bližeg nadzora nad aktivnostima nadležnih institucija u okviru posebno važnih pregovaračkih oblasti, među kojima je vladavina prava i sloboda izražavanja. Radunović je istakao da je problem vladavine prava ključni izvor niza drugih problema sa kojima se Crna Gora suočava, a da je pitanje napada na novinare i imovinu medija važno ne samo za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, već i za kvalitet života građana i demokratski ambijent u Crnoj Gori.

Svi prisutni su se složili da je neophodno zaštititi slobodu medija i unaprijediti ambijent za rad medija u Crnoj Gori. Po riječima ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića, u tom cilju se kvalitetnoj komunikaciji i koordinaciji između nadležnih institucija poklanja posebna pažnja – Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostale institucije su jednako posvećeni rješavanju svih slučajeva napada na novinare i imovinu medija, a broj takvih napada je u posljednjih nekoliko godina značajno smanjen. Glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Drljević je podsjetio da su medijske slobode i sloboda izražavanja važan dio pregovaračkog poglavlja 23, koje, kao jedno od ključnih poglavlja u oblasti vladavine prava, čini srž pregovaračkog procesa i uvijek je aktuelno i na nacionalnom nivou i u procesu pristupanja Crne Gore Uniji. Po riječima Marijane Laković Drašković, direktorke Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, država stvara uslove za slobodu i nezavisnost medija kroz unapređenje zakonodavnog okvira, finansijsku pomoć i zaštitu bezbjednosti novinara.

Poslanici su sa predstavnicima izvršne i sudske vlasti razgovarali o konkretnim slučajevima napada na novinare, među kojima su ubistvo glavnog i odgovornog urednika „Dana“ Duška Jovanovića, ranjavanje novinarke „Vijesti“ Olivere Lakić i napadi na novinara Tufika Softića (koji se pominju i u izvještajima Evropske komisije o Crnoj Gori), ali i primjena sile nad urednikom portala „IN4S“ Gojkom Raičevićem. Tužiteljke Vrhovnog i Osnovnog državnog tužilaštva, Vesna Jovićević i Ljiljana Klikovac, podsjetile su na korake preduzete u rasvjetljavanju ovih slučajeva. Nikola Marković, kao njen predsjednik, govorio je o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, i o izazovima i napretku u saradnji članova Komisije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom policije i tužilaštvom. On je pozvao na profesionalnu odgovornost pojedinaca u nadležnim institucijama koji su odgovorni za propuste i neefikasnost u istragama pojedinih slučajeva napada na novinare i medije u Crnoj Gori. Sa postojanjem potrebe da se unaprijede napori i utvrdi odgovornost za propuste u istragama i procesuiranju ovih slučajeva složili su se i poslanici i direktor Uprave policije Veselin Veljović, koji je iznio stav da konkretni problemi u istragama trebaju biti identifikovani, a svi oni odgovorni za propuste i probleme treba da snose odgovornost.

Pored diskusije o konkretnim slučajevima napada na novinare i medije, članovi Odbora za evropske integracije su sa gostima razgovarali i o sveukupnom ambijentu za rad medija u Crnoj Gori, Fondu za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i setu medijskih zakona koji će uskoro biti predloženi Skupštini, ali i o pitanjima samoregulacije i profesionalne odgovornosti medija, koja je istaknuta kao posebno važna za kvalitet novinarstva u Crnoj Gori.

Predstavnici svih nadležnih institucija prisutnih na konsultativnom saslušanju pozdravili su inicijativu Odbora da omogući ambijent za direktan i konstruktivan dijalog o spornim i osjetljivim pitanjima i za izgradnju odnosa povjerenja između svih aktera u ovoj oblasti, što predstavlja jedan od važnih preduslova za zaštitu slobode i bezbjednosti medija i sprečavanja njihovog narušavanja u budućnosti.