srijeda, 24 jul 2019 18:11

Odbor za evropske integracije održao 32. sjednicu

Razmotrena Informacija o programima podrške EU Crnoj Gori za 2018. godinu 

Na danas održanoj 32. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije su, u prisustvu glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića, razmotrili Informaciju o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2018. godinu.

Ključne aspekte Informacije, članovima Odbora predstavila je zamjenica glavnog pregovarača i nacionalna IPA koordinatorka Ivana Glišević Đurović. Ona je govorila o rezultatima u korišćenju sredstava Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA) u okviru finansijskih perspektiva 2007-2013 (IPA I) i 2014-2020 (IPA II). Glišević Đurović je kazala da je u toku realizacija 104 projekta, te da je u smislu ugovorenih sredstava Crna Gora ostvarila najbolji učinak u regionu u okviru bilateralnih programa kojima upravlja.  

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović upoznao je goste sa aktivnostima Odbora, koje su, u cilju intenzivnijeg nadzora pregovaračkog procesa, planirane od jeseni, i s tim u vezi, zamolio predstavnike Kancelarije za evropske integracije da dostave bazu projekata, u cilju pripreme članova Odbora za njihove posjete lokalnim samoupravama.  

Komentari članova Odbora, tokom rasprave koja je uslijedila, odnosili su se na preciznije informacije o trošenju sredstava, fazama realizacije određenih projekata, stepenu korišćenja, ali i strateškom planiranju obuka kadra u lokalnim samoupravama i upotrebi revolving fonda koji je za njih opredijelila Vlada Crne Gore, a sve u cilju efikasnijeg korišćenja sredstava koja su na raspolaganju. Članovi Odbora bili su zainteresovani i za način i fazu pripreme za IPA 3 (2021-2027), status projekta Natura 2000, odgovornost službenika za realizaciju projekata, presjek utrošenih sredstava za projekte optimizacije javne uprave i infrastrukturnih projekata.

Glišević Đurović kazala je da je o utrošenim sredstvima moguće govoriti u odnosu na IPA I perspektivu, a da je za finansijsku perspektivu 2014-2020, u ovoj fazi, moguće prikazati samo ugovorena sredstva. Što se edukacija tiče, nacionalna koordinatorka najavila je radionice za jesen, namjenjene predstavnicima lokalnih samouprava.

Članovi Odbora razgovarali su i o planiranim budućim aktivnostima, te bili upoznati sa ključnim zaključcima sastanaka predsjednika Odbora organizovanim tokom jučerašnjeg COSAC-a.