ponedjeljak, 04 mart 2019 17:04

Odbor za evropske integracije održao javnu tribinu posvećenu poglavlju 8 – Konkurencija

Otvaranje poglavlja očekuje se do kraja rumunskog predsjedavanja Savjetu EU

Javna tribina Odbora za evropske integracije na temu "Crna Gora i EU - Poglavlje 8: Konkurencija, obilježila je rasprava  o dosadašnjim rezultatima, postignutim u okviru pomenutog pregovaračkog  poglavlja i spremnosti Crne Gore da tokom pregovora sa EU u ovoj oblasti obezbijedi najpovoljnije uslove za njene građane. U okviru konstruktivnog dijaloga zainteresovane javnosti i predstavnika nadležnih institucija, razgovarano je i o ključnim izazovima, te o aktivnostima koje je potrebno sprovesti u cilju dostizanja željenog standarda.

U svom uvodnom obraćanju Adrijan Vuksanović, zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije, podsjetio je da je jedan od važnih ciljeva Odbora bliže informisanje građana o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te da je organizovanje tribina način da se, kroz direktni razgovor, čuju različita mišljenja o stanju i izazovima u važnim oblastima o kojima Crna Gora pregovara sa EU. Vuksanović je kazao da je, u susret sjednici Odbora na kojoj će se razmatrati pregovaračka pozicija za dato poglavlje, značajno da se čuju komentari koji mogu doprinijeti kvalitetnijoj poziciji i razmotre koraci koje Crna Gora treba da preduzme u narednom periodu.

Govoreći o sadržaju poglavlja, šef radne grupe za poglavlje 8 i predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Miodrag Vujović kazao je da tržišna ekonomija osnov svakog razvijenog društva, zaslužna za opšti prirvredni razvoj i s tim u vezi naglasio da se u okviru ovog poglavlja, između ostalog, razmatraju i mogućnosti uključivanja na evropsko tržište, dugoročna poslovanja u Crnoj Gori i ulazak novog kapitala, kao i kontrola samog tržišta u cilju sprečavanja monopola. Osim toga, pojasnio je Vujović, ovo poglavlje uključuje i pitanje davanje državne pomoći, na šta se Crna Gora obavezala Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, te svoj zakonodavni okvir uskladila sa članovima 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju EU. Pregovaračica za ovo poglavlje, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije Biljana Jakić podsjetila je da početna mjerila koja je Crna Gora imala da ispuni za otvaranje poglavlja su se ticala usklađivanja propisa sa pravnom tekovinom EU, izgradnje insititucionalnog okvira i jačanja kapaciteta, ali i zahtjeva u vezi sa mjerama državne pomoći.

Zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak pohvalio je saradnju sa Odborom za evropske integracije, ističući da je ovo poslednja u nizu tribina posvećenih pregovaračkim poglavljima, organizovanim u susret razmatranja pozicija. On je izrazio zadovoljstvo zajedničkim radom i najavio aktivnosti i djelovanje u narednom periodu, dijeleći mišljenje sa zamjenikom predsjednika Odbora da će poglavlje 8 biti otvoreno do kraja rumunskog predsjedavanja. Na kraju svog izalaganja, Mrdak ja istakao da je Crna Gora interno spremna za zatvaranje šest poglavlja i to: 6, 7, 10, 20, 21 i 28.

Tokom rasprave, učesnici tribine su se interesovali za pitanja rješavanja nelojalne konkurencije, transparentnost davanja države pomoći, kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije, žalbenih postupaka i sl.

Na tribini je zaključeno da je zakonodavni okvir uglavnom usklađen sa pravom tekovinom EU, ali da će rezultati pomenute Agencije, ali i ostalih nadležnih inistitucija odrediti dinamiku pregovora i rad na zatvaranju jednog od najvažniji poglavlja u pregovaračkom procesu.