srijeda, 06 februar 2019 15:05

Odbor za evropske integracije na sastanku sa delegacijom Odbora za vanjske poslove Narodne skupštine Mađarske

Istaknut značaj međuparlamentarne saradnje i aktivnijeg djelovanja poslanika u promociji politike proširenja EU

Današnji sastanak članova Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore sa predsjednikom i članovima Odbora za vanjske poslove Narodne skupštine Mađarske obilježila je rasprava na temu dinamike procesa integracije Crne Gore u EU, ali i aktuelnih izazova na nivou same Unije.

Delegacija Odbora za evropske integracije u sastavu: Sanja Pavićević, Momčilo Martinović i Ranko Krivokapić, na čelu sa poslanicom Daliborkom Pejović, sastala se sa mađarskim parlamentarcima, u okviru njihove zvanične posjete Crnoj Gori. Članica Odbora Daliborka Pejović istakla je da, i pored aktuelnih političkih izazova u parlamentu, postoji opšti konsenzus i podrška partija u odnosu na proces pristupanja Crne Gore EU. Ipak, dodala je da proces kao takav dugo traje i da je teško zadržati entuzijazam građana iz prvih godina pregovora. Ona je upoznala sagovornike sa trenutnom dinamikom pregovora, navodeći da je ostalo još samo jedno poglavlje da bude otvoreno i to poglavlje 8 – Konkurencija. Ocjenjujući pregovarački proces, Pejović je kazala da on podrazumijeva stalnu raspravu o reformskim procesima u društvu, i u tom smislu naglasila važnost parlamentarne saradnje država kandidata i država članica EU za dalji napredak u pregovorima.

Predsjednik Odbora za vanjske poslove Narodne skupštine Mađarske Žolt Nemet (Zsolt Németh) iskazao je zadovoljstvo dugotrajnom saradnjom između dva parlamenta, a svoje obraćanje je posvetio aktuelnostima na nivou same Unije. S tim u vezi, naglasio je da u EU postoje države koje nisu zastupnici politike proširenja, te da Mađarska pripada državama koje proširenje vide kao dio rješenja za unutrašnje izazove sa kojima se suočava Unija. On je pozvao crnogorske kolege da aktivno učestvuju u promociji politike proširenja, ističući da Crna Gora kao važan faktor stabilnosti može doprinijeti integraciji cijelog regiona. Na pitanje poslanice Pejović, koliko je tema politike proširenja zastupljena u izbornoj kampanji za majske izbore za Evropski parlament, Nemet je kazao da proširenje EU neće biti glavna tema u budućem sastavu Parlamenta, ali da očekuje da se situacija promijeni nakon narednih izbora za Parlament.  

Sagovornici su se saglasili da je razmjena ekspertize i iskustava između parlamenata posebno važna za period pristupanja, te da su države koje ne moraju da dostižu konsenzus oko spoljnopolitičkih ciljeva daleko stabilnije. Razgovarano je i o značaju ekspertske podrške u oblasti klimatskih promjena, ljudskih i manjinskih prava i sličnih oblika saradnje.

U ime mađarske delegacije, pored predsjednika Odbora za vanjske poslove Nemeta, sastanku su prisustvovali i njegovi zamjenici, Žolt Čenger-Zalan (Zsolt Csenger-Zalán) i Atila Mešterhazi (Attila Mesterházi), kao i Nj.E. Jožef Neđeši (Négyesi József), ambasador Mađarske u Crnoj Gori.