utorak, 20 novembar 2018 23:00

Završeno 60. plenarno zasijedanje COSAC-a u Beču

Usvojena Zajednička izjava o temama bezbjednosti i borbe protiv ilegalnih migracija, digitalizacije, saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, klimatske politike i Energetske unije, te transparentnosti EU

Plenarno zasijedanje Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije (COSAC), organizovano u okviru parlamentarne dimenzije austrijskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, završeno je raspravom o načinima za unaprjeđenje transparentnosti EU i njeno približavanje građanima.

Raspravu na ovu temu otvorio je Josef Moser, austrijski federalni ministar za ustavna pitanja, reforme, deregulaciju i pravdu. Istakavši potrebu za jačanjem povjerenja građana u institucije i rad EU, ali i povjerenja među zemljama članicama, Moser je govorio o više od 30 inicijativa za saradnju na kojima je Austrija radila u toku svog predsjedavanja, u oblastima kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i pranja novca, cyber sigurnost, sudska reforma i prekogranične elektronske baze podataka. Posebno je naglašena važnost stabilnosti u susjedstvu EU i tijesne saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u svim oblastima važnim za bezbjednost Unije.

O izazovima za transparentnost u radu institucija EU govorila je Mairead McGuinness, prva potpredsjednica Evropskog parlamenta, podsjećajući da transparentne parlamentarne procedure igraju ključnu ulogu u boljem informisanju građana i sprječavanju euroskepticizma i populizma. Građani žele da vide konkretne rezultate EU, što zahtijeva koordinisanu akciju na nacionalnom i na nivou Unije. McGuinness u pregovorima o Brexitu i predstojećim izborima za Evropski parlament vidi priliku za intenzivniju promociju i bolje razumijevanje EU i njenih vrijednosti među građanima ne samo zemalja članica, već i partnera EU.

Parlamentarci su posebno naglasili potrebu za većim uticajem nacionalnih parlamenata i na donošenje odluka na nivou EU i na jedinstvo Unije u njihovom sprovođenju, ali i njihovu ulogu u promociji rezultata EU među građanima i u jačanju dijaloga građana sa institucijama EU. Posebno je istaknuto da je osnovnu ideju i principe EU potrebno promovisati među mladim generacijama, o čemu je govorio i član Odbora za evropske integracije Ranko Krivokapić. On je parlamentarce upoznao sa aktivnostima Skupštine Crne Gore u promociji EU i njenih vrijednosti među najmlađim građanima, kroz organizovanje Demokratskih radionica „Barbara Pramer“ koje su od 2012. godine do sada okupile preko 20 000 djece, te Dječjeg parlamenta koji omogućava direktan dijalog djece sa predstavnicima Skupštine i Vlade.

Na kraju plenarnog zasijedanja, usvojeni su Zajednički zaključci i Zajednička izjava članova COSAC-a, koji se odnose na pitanja bezbjednosti i borbe protiv ilegalnih migracija, obezbjeđivanja prosperiteta i konkurentnosti kroz digitalizaciju, saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, klimatske politike i Energetske unije, kao i transparentne EU i njenog približavanja građanima.

Osim člana Odbora za evropske integracije Ranka Krivokapića, na zasijedanju su učestvovali predsjednik Odbora Slaven Radunović i članovi Odbora Daliborka Pejović i Adrijan Vuksanović.