petak, 08 jun 2018 16:49

Predsjednik Odbora za evropske integracije govorio na konferenciji posvećenoj evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana

Predstavljen značaj Berlinskog procesa iz ugla mladih

Konferenciju “Evropska perspektiva Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa – saradnja mladih/RYCO” obilježila je konstruktivna rasprava po pitanju dosadašnjih rezultata Berlinskog procesa, kao i perspektive za nastavak reformi u okviru ove inicijative, sa fokusom na saradnju mladih i sprovođenje omladinske politike na nacionalnom i regionalnom nivou. Takođe, bilo je riječi o evropskoj budućnosti država Zapadnog Balkana, te značaju politike proširenja kako za region, tako i samu Evropsku uniju.

U prisustvu panelista - šefa Delegacije EU i šefice Misije Oebs-a u Crnoj Gori, ambasadora Njemačke, Francuske, Italije, kao i predstavnika Regionalne kancelarije za saradnju mladih(RYCO), civilnog sektora, i drugih institucija nadležnih za sprovođenje omladinske politike, konferenciju je otvorio ministar sporta Nikola Janović, istakavši kontinuirani rad Ministarstva na unapređenju postojećih i razvijanju novih mehanizama, u cilju kreiranja uslova za ohrabrivanje mladih i doprinos omladinskoj politici.

Ističući da Berlinski proces potvrđuje zainteresovanost Evropske unije za države Zapadnog Balkana, te daje posticaj za dalje reforme, predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović izrazio je zadovoljstvo povodom nedavno usvojenih dokumenata na nivou EU, koji potvrđuju evropsku opredjeljenost za članstvo Crne Gore u zajednicu evropskih naroda. On je kazao da Skupština Crne Gore ima važnu ulogu u promociji procesa evropskih integracija, koju, između ostalog, ostvaruje kroz aktivnosti Odbora, usmjerene ka približavanju procesa mladima, kao budućim korisnicima svih benefita učlanjenja.

Na konferenciji je istaknuta povećenost Crne Gore regionalnoj saradnji i održavanju dobrosusjednih odnosa. U tom pogledu, važan je doprinos Berlinskog procesa, koji ne predstavlja alternativu članstvu, već ima za cilj da ubrza proces integracija država aspiranata, poručili su učesnici konferencije. Što se tiče omladinske politike, istaknuta je potreba da se podstakne mobilnost mladih ljudi i politika zapošljavanja, a sve u cilju pripreme za tržište rada.
Današnju konferenciju u Bečićima, organizovali su Ministarstvo sporta Vlade Crne Gore i fondacije Robert Šuman i Konrad Adenauer, uz podršku Misije OEBS-a i ambasada Savezne Republike Njemačke i Republike Francuske u Crnoj Gori.