četvrtak, 14 decembar 2017 15:25

Održana 15. sjednica Odbora za evropske integracije

Predstavnici nadležnih institucija predstavili napredak u sprovođenju obaveza u okviru procesa približavanja Crne Gore Evropskoj uniji

Na danas održanoj 15. sjednici Odbora za evropske integracije, održano je konsultativno saslušanje ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića, kao i predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Agencije za sprječavanje korupcije.

Na sjednici se govorilo o pripremama za otvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja, o učinku i sprovođenju zakonodavnih i strategijskih mjerila na polju pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode izražavanja i nasilja nad novinarima, kao i o položaju i radu na poboljšanju ljudskih prava manjinskih i ranjivih grupa.

Tokom rasprave, članovi Odbora su iskazali interesovanje za dinamiku budućih zatvaranja poglavlja, napredak u ostvarivanju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, te za rad Agencije za sprječavanje korupcije i antikoruptivne djelatnosti na lokalnom nivou, a interesovanje je bilo usmjereno i na temu zaštite dječijih prava i borbe protiv nasilja nad djecom.

Poslanici su usvojili zaključak u kojem su zatražili od Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija da dostavi izvještaj o postignutim rezultatima nadležnih organa u sprovođenju istraga o slučajevima napada na novinare.