petak, 24 novembar 2017 15:22

Delegacija Odbora za evropske integracije na 58. plenarnom zasijedanju COSAC-a u Estoniji

Talin, 26 – 28. novembar 2017. godine

U okviru parlamentarne dimenzije estonskog predsjedavanja Evropskoj uniji, u Talinu će se održati LVIII plenarno zasijedanje Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije – COSAC, od 26. do 28. novembra 2017. godine.

Na zasijedanju će biti riječi o budućnosti Evropske unije, najboljim praksama nacionalnih parlamenata u približavanju Evrope građanima, aktuelnom razvoju digitalnog jedinstvenog tržišta, izgradnji efikasne i održive Bezbjednosne unije, te o vanjskoj dimenziji migracija, odnosno o sprečavanju i suzbijanju ilegalne migracije.

U ime Odbora za evropske integracije, na zasijedanju će učestvovati predsjednik Odbora Adrijan Vuksanović i član Odbora Mihailo Anđušić.