utorak, 21 novembar 2017 19:38

Završen Okrugli sto na visokom nivou o procesu evropske integracije Zapadnog Balkana u Briselu

Istaknuta jasna evropska perspektiva država Zapadnog Balkana 

Okrugli sto na visokom nivou o procesu evropske integracije Zapadnog Balkana u regionalnoj perspektivi završen je danas u Briselu. Ispred Skupštine Crne Gore, na događaju su učestvovali poslanici Adrijan Vuksanović, Miodrag Vuković, Branka Tanasijević i Predrag Sekulić.

U okviru prve sesije, održana je javna rasprava na temu „Srednjoročni pregled Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II): usklađivanje finansiranja sa političkim prioritetima“. Uvodne napomene su dali Dejvid Mekalister, predsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, Marite Šajke, predsjednica Radne grupe za eksterne finansijske instrumente u Odboru za vanjske poslove, Henoveva Ruis Kalavera, direktorica za Zapadni Balkan u okviru Generalnog direktorata Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, te Ervan Fouere, viši naučni stručni saradnik u Centru za studije evropske politike iz Brisela. U okviru ove sesije, parlamentarci su se saglasili da projekti koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova treba da budu usmjereni na ostvarivanje ključnih političkih prioriteta, ali i da treba raditi na unapređenju vidljivosti, odnosno promociji IPA fondova u zemljama kandidatima. Govornici su naročito istakli važnost parlamentarnog nadzora nad korišćenjem pretpristupnih sredstava.

Zatim je održana rasprava na temu perspektive evropske integracije Zapadnog Balkana, u okviru koje su poslanici država regiona predstavili stavove i mišljenja svojih zemalja o ostvarenom napretku u približavanju EU. Uvodne napomene dali su Dejvid Mekalister i Kristijan Danijelson, generalni direktor EK za politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Mekalister je naglasio važnu ulogu koju parlamenti treba da igraju u procesu reformi, jačanja ljudskih prava i vladavine prava, dok je Danijelson kazao da zemlje Zapadnog Balkana imaju jasnu i nedvosmislenu evropsku perspektivu, koja treba da se ostvari kroz jačanje političke volje za rješavanje ključnih izazova.

Evropskim parlamentarcima su se obratili Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije i Branka Tanasijević, članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Vuksanović je kazao da će Crna Gora biti spremna za članstvo u Evropskoj uniji i prije 2025. godine, koju je Junker postavio kao ciljnu godinu pristupanja u svom pismu namjere. Dodao je i to da se Crna Gora ističe kao država u kojoj postoji jasan politički i društveni konsenzus za članstvo u EU, ali i kao društvo koje baštini evropske vrijednosti, dokazane kroz mirnu obnovu državnosti, dobre odnose sa susjedima i poštovanje prava nacionalnih i vjerskih manjina. Poslanica Tanasijević je podsjetila na podršku koju je predsjednik Francuske Emanuel Makron nedavno pružio politici proširenja. Kako je ona istakla, ponovno stavljanje politike proširenja u fokus interesovanja EU, od značaja je za Crnu Goru i sve države Zapadnog Balkana. Tanasijević je naglasila da je naša država posvećena otvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja, kao i ispunjenju završnih mjerila za zatvaranje poglavlja, te da je politika proširenja važna ne samo za zemlje regiona, nego i za samu Evropsku uniju.

Okrugli sto je organizovao Evropski parlament, odnosno Grupa za podršku demokratiji i koordinaciju izbora, u saradnji sa Odborom za vanjske poslove, Pododborom za ljudska prava i delegacijama EP-a za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana.