četvrtak, 12 oktobar 2017 12:30

Održana 11. sjednica Odbora za evropske integracije

Dogovoreno više aktivnosti za IV kvartal 2017. godine

Na danas održanoj 11. sjednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora su usaglasili plan aktivnosti Odbora za IV kvartal 2017. godine.

Zajednički je ocijenjeno da Odbor vrši važnu ulogu u parlamentarnom nadzoru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i u informisanju i promociji procesa pregovora u crnogorskoj javnosti.