četvrtak, 14 septembar 2017 09:20

Održana 9. sjednica Odbora za evropske integracije

Razmotrene informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu

Na danas održanoj 9. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije, u prisustvu predstavnika Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva finansija i Zajednice opština Crne Gore, razmotrili su informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu.

Poslanici Odbora bili su zainteresovani za pitanja koja se odnose na rezultate u dijelu korišćenja fondova EU, kako se napreduje u sistemu prenošenja ovlašćenja za upravljanje fondovima EU sa Evropske komisije na državu Crnu Goru, te kakvi su trenutni administrativni kapaciteti naših opština za korišćenje fondova EU.

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović predstavio je vrijednosti projekata koji su u okviru finansijske perspektive IPA I i IPA II realizovani u prethodne dvije godine i istakao  da je u 2015. godini najviše sredstava iskorišćeno za direktnu budžetsku podršku u oblasti vladavine prava, dok je za 2016. godinu najviše sredstava iskorišćeno za projekte u oblasti životne sredine.

Predstavnici Ministarstva finansija su kazali da je potrebno obezbjediti stalnost kadrova u formiranim strukturama za upravljanje pretpristupnim fondovima, kako bi se obezbijedilo poznavanje procedura i uspješno korišćenje sredstava EU, dok su predstavnici Zajednice opština predstavili aktivnosti u dijelu jačanja kapaciteta na lokalnom nivou i prenošenja praktičnih znanja iz više razvijenih na manje razvijene jedinice lokalne samouprave.

Članovi Odbora su ponovo iskazali interesovanje u pogledu budućeg formiranja državnog fonda za kofinansiranje EU projekata za jedinice lokalne samouprave.