Na danas održanoj sjednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i u izmijenjenoj formulaciji, podržao amandman na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“, koji su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković, te konstatovao da isti postaje sastavni dio teksta Predloga odluke.

Održano kontrolno saslušanje ministra saobraćaja i pomorstva

Razmotreno više akata i utvrđena odluka o kontrlonom saslušanju

Podržana Predlog zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

Razmotreni izvještaji i podržan predlog zakona

Podržana dva amandmana i predložena četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Strana 11 od 23