Podržan jedan predlog zakona i predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu nezavisnih regulatornih tijela

Crveni salon Skupštine Crne Gore, 4. decembar

Na danas održanoj 57. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore i Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore, koje je podnijela grupa poslanika Demokratskog fronta.

Podržan Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu  

Na danas održanoj sjednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i u izmijenjenoj formulaciji, podržao amandman na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“, koji su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković, te konstatovao da isti postaje sastavni dio teksta Predloga odluke.

Održano kontrolno saslušanje ministra saobraćaja i pomorstva

Razmotreno više akata i utvrđena odluka o kontrlonom saslušanju

Strana 10 od 22