Na 64. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održano je konsultativno saslušanje na temu: „Funkcionisanje Fonda za zaštitu depozita nakon uvođenja stečaja u Invest banci Montenegro“, kojem je prisustvovao direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na 63. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održano je konsultativno saslušanje na temu: „Stanje u bankarskom sektoru Crne Gore“, kojem su prisustvovali predstavnici Centralne banke Crne Gore.

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Podržan Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave

Podržan Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Utvrđena tri predloga odluka

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Strana 9 od 22