Održano kontrolno saslušanje ministra saobraćaja i pomorstva

Razmotreno više akata i utvrđena odluka o kontrlonom saslušanju

Podržana Predlog zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

Razmotreni izvještaji i podržan predlog zakona

Podržana dva amandmana i predložena četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Strana 9 od 20