Podržana dva predloga zakona

Podržana Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

Utvrđen Plan rada Odbora za 2019. godinu

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Stanje u oblasti energetske efikasnosti i planirane aktivnosti u svijetlu predloženih izmjena i dopuna Zakona o efikasnom korišćenju energije“

Usvojen Izvještaj o radu Odbora i podržan jedan predlog zakona

Održano konsultativno saslušanje na temu:„Utvrđivanje cijena električne energije i određivanje tarifnih paketa“

Podržana dva predloga zakona

Brisel, 18. i 19. februar 2019. godine

Strana 8 od 22