Podržana dva predloga zakona

Delegacija Skupštine Crne Gore boravila je 13. i 14. maja 2019. godine u studijskoj posjeti Ljubljani.

Ljubljana, 13. i 14. maj 2019. godine

Tirana, 9. i 10. maj 2019. godine  -  Regionalna konferencija državnih revizorskih institucija i Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana

Tema: „Parlamentarni nadzor nad javnim finansijama″

Održano kontrolno saslušanje ministra finansija i direktora Poreske uprave

Nijesu podržana tri predloga zakona

Odbor podnio amandman na Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

 

Strana 7 od 22