Razmotren predlog zakona i predlog rezolucije

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Predstavljen Godišnji implementacioni izvještaj Sekretarijata za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, kao i stanje u evropskim integracijama Crne Gore u oblasti energetike

Podržana dva predloga zakona i razmotreni amandmani

Podržan Predlog zakona o javnim nabavkama 

Podržana četiri predloga zakona

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Podržan Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i  razmotreno 5 amandmana

Strana 4 od 22