utorak, 25 jul 2017 16:40

Održana 22. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržano više akata

Na danas održanoj sjednici Odbor  za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici.

U odnosu na navedene predloge zakona najavljeno je podnošenje amandmana.

Odbor je, takođe, razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog fiskalne strategije Crne Gore 2017. – 2020. godina, kojom je, između ostalog, utvrđeno da će prioritet ekonomske politike u navedenom periodu biti jačanje fiskalne stabilnosti, uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga od 2019. godine i ostvarivanje suficita budžeta u 2020. godini.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da prihvati Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u 2016. godini i Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u 2016. godini, kao i odlučio da u skladu sa članom 137 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, nadležnom radnom tijelu – Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, dostavi pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o Prijestonici, sa aspekta uticaja predloženih rješenja na Budžet države.