četvrtak, 29 jun 2017 15:14

Održana 20. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu i amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Na danas održanoj dvadesetoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji su podnijeli poslanici Predrag Sekulić i Marta Šćepanović. Nakon što je predstavnik predlagača Zakona prihvatio amandman, Odbor je konstatovao da isti postaje sastavni dio teksta Predloga zakona.

Takođe, Odbor je razmotrio tri amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, koje je podnio poslanik, Filip Vuković. Nakon što se predstavnik predlagača Zakona saglasio sa predloženim amandmanom 1, Odbor je konstatovao da isti postaje sastavni dio teksta Predloga zakona.

Odbor je, imajući u vidu amandmane 2 i 3 poslanika Filipa Vukovića kojima se predlaže da se izmijeni dio obrazloženja Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, nakon konstatacije predstavnika predlagača da je sa istim saglasan, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore, da povodom razmatranja Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, donese dva zaključka.