utorak, 06 jun 2017 14:12

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvuje na Regionalnoj parlamentarnoj konferenciji u Beogradu

Beogradu 7. jun - Regionalna parlamentarna konferencija o obnovljivim izvorima energije u Jugoistočnoj Evropi

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, poslanik Filip Vuković, učestvovaće na, Konferenciji o obnovljivim izvorima energije u Jugoistočnoj Evropi, koju organizuju Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije, Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije i Ekonomski kokus Narodne skupštine Republike Srbije.

Na Konferenciji će biti riječi o nosiocima ubrzanog prelaska na obnovljive izvore energije, stanju u oblasti obnovljivih izvora energije u Jugoistočnoj Evropi, kao i o modalitetima podrške članovima parlamenata u obavljanju zakonodavne funkcije kada je u pitanju promocija obnovljivih izvora energije.