ponedjeljak, 11 maj 2020 12:33

Održana 113. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotren jedan amandman

Na danas održanoj 113. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio amandman (33/20-1/4), koji su na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti podnijeli poslanici Danijela Pavićević i Srđan Milić. Imajući u vidu da su podnosioci amandmana ujedno i predlagači navedenog zakona, amandman je postao sastavni dio Predloga zakona.

Odbor nije razmotrio amandman (16-2/20-1/5), koji je na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

 

Kadrovi - 113. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet
YouTube