ponedjeljak, 04 maj 2020 13:45

Održana 108. i 112. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Usvojen Izvještaj o radu za 2019, utvrđen Plan rada za 2020. i razmotreni amandmani

Na danas održanoj 108. sjednici, Odbor je usvojio Izvještaj o radu za 2019. godinu i konstatovao da se aktivnosti  Odbora za ekonomiju, finansije i budžet u okviru zakonodavne, nadzorne i predstavničke funkcije, tokom 2019. godine, ogledaju u sljedećem:

  • Odbor je održao 41 sjednicu, koje su ukupno trajale 42:15 časova, u okviru kojih je razmotrio 128 tačaka dnevnog reda, među kojima je 41 predloga zakona, 44 ostalih akata (izvještaji, finansijski planovi, odluke, zaključci i dr.) i 116 amandmana podnijetih na predloge zakona u 2019. godini; te u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, zabilježio 185 učešća na sjednicama Odbora.
  • Odbor je održao jedno kontrolno i pet konsultativno saslušanje, razmotrio realizaciju skupštinskog zaključka kojim se podržavaju preporuke Državne revizorske institucije i utvrdio predloge od ukupno 13 zaključaka koji su potom proslijeđeni Skupštini na usvajanje.
  • Odbor je ostvario uvid u informacije i mišljenja dostavljene od strane Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije, Državne revizorske institucije i Centralne banke Crne Gore, bilo u skladu sa zakonskim odredbama, skupštinskim zaključcima ili kao dodatak koji je zatražen prilikom razmatranja akata, kao i upoznao sa brojnim sugestijama, komentarima i inicijativama civilnog sektora o potrebi razmatranja određenog pitanja ili predlaganju izmjena zakona.
  • Odbor je, u izvještajnom periodu, nastavio međunarodnu saradnju koja se u najvećoj mjeri ogleda kroz: parlamentarne konferencije po osnovu obaveza iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, saradnju Odbora sa Sekretarijatom Energetske zajednice, forume organizovane od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru Otvorenog regionalnog fonda za JIE - Energetska efikasnost i dr.              

Takođe, Odbor je, polazeći od akata koji su u skupštinskoj proceduri, Programa rada Vlade Crne Gore za 2020. godinu i obaveza koje proističu iz sistemskih zakona i drugih akata utvrdio Plan rada za 2020. godinu. S obzirom da je isti koncipiran u martu, dogovoreno je da bude dopunjen sa predlozima zakona i inicijativama koje su u periodu od marta do danas podnijeti/razmotreni na Odboru.

Imajući u vidu da je plan rada Odbora okvirni plan, te da njegova relizacija zavisi i od termina dostavljanja akata radnom tijelu, kao i aktuelnu situaciju izazvanu pandemijom COVID-19 i mjere Vlade Crne Gore koje se primjenjuju za sprječavanje širenja iste, Odbor je konstatovao da će i shodno tome usklađivati planiranu dinamiku rada u tekućoj godini.

Nakon završetka 108. sjednice održana je 112. sjednica, na kojoj je Odbor razmotrio amandman koji su poslanici Raško Konjević, Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović podnijeli na Predlog zakona o urgentnim mjerama podrške građanima Crne Gore zbog epidemije zarazne bolesti COVID 19. Nakon izjašnjavanja, amandman (23-3/20-3/4) koji predstavnik predlagača zakona nije prihvatio, nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Zbog odsustva predlagača amandmana, Odbor nije razmotrio amandman (23-3/20-3/5) koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović na Predlog zakona o urgentnim mjerama podrške građanima Crne Gore zbog epidemije zarazne bolesti COVID 19.

 

Kadrovi:

YouTube           
Cloud