četvrtak, 16 april 2020 12:48

Održana 109. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreno pet predloga zakona

Na danas održanoj sjednici, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Odbor je, na sjednici, razmotrio i amandman (23-2/20-2/2) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je podnio poslanik Raško Konjević. Nakon glasanja amandman nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Takođe, Odbor je razmotrio i predloge zakona koje su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović, i to:

  • Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,
  • Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
  • Predlog zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita (lex specialis).

Do početka održavanja sjednice, Odboru nijesu dostvaljena mišljenja Vlade na navedene predloge zakona. Nakon glasanja predlozi zakona nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da u skladu sa članom 137 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, nadležnom radnom tijelu – Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, dostavi mišljenje o Predlog zakona o dopunama Zakona o Prijestonici, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović, a sa aspekta uticaja predloženih rješenja na budžet države. 

* * *

Kadrovi - 109. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet
YouTube