srijeda, 19 februar 2020 22:05

Održana „Evropska parlamentarna nedjelja 2020“ u EP

Brisel, 18. i 19. februar 2020. godine

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, Predrag Sekulić učestvovao je na „Evropskoj parlamentarnoj nedjelji 2020“, koja je održana 18. i 19. februara 2020. godine, u Evropskom parlamentu u Briselu.

„Evropska parlamentarna nedjelja 2020“, u organizaciji Evropskog parlamenta (EP) i Parlamenta Republike Hrvatske, a u okviru parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU), obuhvatila je Konferenciju evropskog semestra i Međuparlamentarnu konferenciju o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u EU.

Prvog dana konferencije, održana je sesija na temu „Širenje i produbljivanje upravljanja Evropskom i monetarnom unijom (EMU): šta dalje?“, u okviru koje je fokus bio na činjenici da je upotpunjavanje EMU ostao jasan cilj na dnevnom redu politike nove Evropske komisije (EK) za šta je potrebno ostvariti poboljšanja u odrđenim oblastima. Diskusija poslanika je ukazala na potrebu jačanja eura, kao i završavanja bankovne uniji i unije tržišta kapitala čime će različitosti među zemljama postati snaga eurozone a ne ranjivost. Navedeno je ocjenjeno kao ključni element produbljivanja EMU jer će dati jednak pristup izvorima finansiranja, povećati otpornost na finansijske šokove i poboljšati mogućnosti za podjelu rizika.

Nakon prve sesije, uporedo su održane tri međuparlamentarne sjednice odbora, dok je predsjednik Odbora, Predrag Sekulić, učestvovao na međuparlamentarnoj sjednici Odbora za budžet. Diskusija poslanika bila je fokusirana na moguće načine usklađivanja budžeta EU u okviru narednog višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027 (MFF) u cilju rešavanja globalnih izazova, kao i na rezoluciju EP u odnosu na predlog EK a koja nastoji zadržati finansiranje tradicionalnih politika EU na trenutnom nivou, dodatno podstaknuti najuspješnije programe i osigurati da Unija raspolaže sredstvima za suočavanje sa novim izazovima.

Drugog dana konferencije, održane su dvije sesije pod nazivom „Postati globalni lider u borbi protiv klimatskih promjena: Kakva je uloga za ekonomsku, budžetsku i socijalnu politiku EU?“ i „Vještine i poslovi za inkluzivni rast: Šta možemo naučiti jedni od drugih?“.

Učesnicima se, tokom prve teme, obratio predsjednik EP, David Maria Sassoli, istakavši da je ovo ključni dio Evropskog semestra u kojem EP može dati svoj doprinos politikama, suočavajući se sa velikom odgovornošću, te da je od izuzetnog značaja saradnja EP sa nacionalnim parlamentima. Naglasio je neophodnost smanjivanja razlika među regionima zbog čega se mora finansirati koheziona politika, i da nema uspjeha ako evropska agenda nije usklađena sa agendama nacionalnih parlamenata. U fokusu ove teme bile su klimatske promjene, Evropski zeleni sporazum, povećanje cilja smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) do 2030. za 55%, dugoročna strategija za ugljenično neutralnu EU do 2050., usklađivanje ovih politika u novi MFF 2021-2027, kao i uključivanje drugih institucija i privatnog sektora u finansiranju projekata za dostizanje ovih ciljeva.

Tokom druge teme, učesnici su razmijenili stavove o sistemu obrazovanja, usavršavanja i cjeloživotnog učenja; modernizaciji vještina u svijelu digitalne ekonomije; ključnoj ulozi vještina za inkluzivan rast; digitalnoj pismenosti, robotizaciji i vještačkoj inteligenciji sa aspekta zapošljavanja postojećih kadrovskih kapaciteta i dr. Tokom diskusije ocijenjeno je da nove tehnologije kreiraju moderni svijet koji traži veći nivo digitalne pismenosti te da zajedničkim naporima treba omogućiti da građani imaju pristup različitim vrstama usavršavanja kako bi odgovorili na sadašnje i buduće izazove tržišta rada.

„Evropska parlamentarna nedjelja“ je poseban događaj koji EP organizuje u toku godine, jer daje priliku parlamentarcima da razgovaraju o temama koje se odnose na ekonomska, budžetska i socijalna pitanja. Konferenciji je prisustvovalo 116 poslanika iz 27 nacionalnih parlamenata EU, dva iz parlamenata zemalja kandidata i jedan iz parlamenta zemlje posmatrača.