srijeda, 19 februar 2020 16:09

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na konferenciji „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“

Budva, 20. i 21. februar 2020. godine

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Boris Mugoša, učestvovaće na konferenciji na temu: „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, koju organizuje Državna revizorska institucija, uz podršku SIGMA programa, u periodu od 20. do 21. februara 2020. godine, koja će se održati u Budvi, u hotelu „Maestral“.

Konferenciju će otvoriti predsjednik Senata Državne revizorske institucije, Milan Dabović, dok će uvodna izlaganja imati potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Branimir Gvozdenović i direktor SIGMA programa, Gregor Virant.

Konferencija se organizuje u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda.

Cilj konferencije je razmjena iskustva i primjera dobrih praksi zemalja članica Evropske unije i država članica Mreže u primjeni praktičnih alata za razmatranje izvještaja revizorskih institucija.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata: Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjeverne Makedonije, Turske i Kosova, kao i međunarodni eksperti u ovoj oblasti.