četvrtak, 13 februar 2020 15:02

Održana 104. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana četiri  predloga zakona

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju; Predlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina i Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti. Odbor je, takođe, u skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine, podnio amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je prihvatio predstavnik predlagača, a Odbor konstatovao da je isti postao sastavni dio teksta Predloga zakona.