petak, 27 decembar 2019 15:24

Održana 102. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je više amandmana podnijetih na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu. Odbor je, podržao amandman poslanika: Nikole Rakočevića, Borisa Mugoše, Adrijana Vuksanovića, Andrije Nikolića i Nedžada Dreševića, a koji je preformulisan u predlog zaključka Odbora. Odbor je odlučio da predloži Skupštini da odbije amandmane (20) koje su podnijeli poslanici Danijela Pavićević i Srđan Milić. Zbog odsustva podnosilaca amandmana, Odbor nije razmotrio amandmane 1, 2, 3, 4 i 5 koje su podnijeli poslanici: Draginja Vuksanoić-Stanković, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić i Raško Konjević. Takođe, Odbor je utvrdio još tri predloga zaključka na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu. U odnosu na amandman 1 gore navedenih poslanika, Odbor je, uvažavajući stav predstavnika predlagača bi isti bio prihvatljiv u izmijenjenom teksu, odnosno, kao predlog zaključka, odlučio da podnese predlog zaključka.

Odbor je, takođe, razmotrio i amandman poslanice Nade Drobnjak, podnijet na Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, i nakon glasanja i prihvatanja od strane predstavnika predlagača, konstatovao da isti postaje sastavni dio teksta Predloga zakona. Takođe, Odbor je u skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine, utvrdio 14 amandmana na navedeni predlog zakona, koji su nakon glasanja i prihvatanja od strane predstavnika predlagača, postali sastavni dio teksta Predloga zakona.