nedjelja, 12 maj 2019 18:24

Delegacija Skupštine Crne Gore u studijskoj posjeti Ljubljani

Ljubljana, 13. i 14. maj 2019. godine

Studijska posjeta na temu održive urbane mobilnosti organizuje se, za predstavnike parlamenata i parlamentarnih službi zemalja Jugoistočne Evrope, u Ljubljani kao primjeru dobre prakse u planiranju saobraćaja na nov i moderan način, a po principima održive mobilnosti.

Posjetu realizuje Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost koji implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), a tokom koje će učesnici diskutovati o načinima unapređenja javnog saobraćaja i upravljanja parkingom, o ulozi relevantnih institucija u planiranju održive mobilnosti, kao i upoznati sa saobraćajnom politikom Ljubljane.

Delegaciju Skupštine čine poslanici: Predrag Sekulić, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Filip Vuković, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.