petak, 10 maj 2019 19:29

Održana regionalna konferencija državnih revizorskih institucija i Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana

Tirana, 9. i 10. maj 2019. godine

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić učestvovao je na regionalnoj konferenciji državnih revizorskih institucija i Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana (NPC), koja je održana 9. i 10. maja 2019. godine, u Tirani, Republika Albanija.

Aktivnost je organizovana kao dio partnerstva znanja koje se fokusira na jačanje prakse finansijskog nadzora na Zapadnom Balkanu između NPC-a i Svjetske banke. Partnerstvo znanja pokrenuto je 2016. godine i podržano u okviru programa jačanja odgovornosti i fiducijarnog okruženja (SAFE). SAFE fond je osnovan od strane Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i Evropske komisije s ciljem poboljšanja upravljnja javnim finansijama u regionu Evrope i Centralne Azije.

Dvodnevna konferencija obuhvatila je pet djelova – panela, u okviru kojih su parlamentarci i predstavnici vrhovnih revizorskih institucija (VRI) razmijenili iskustva u pogledu odnosa između VRI i parlamenta; izazova za efektivnu eksternu reviziju i finansijski nadzor; globalnih i regionalnih referentnih tačaka za eksternu reviziju; razmatranja izvještaja o reviziji od strane parlamenata i praćenju preporuka na osnovu izvještaja o reviziji. Na konferenciji je ukazano na neophodnost očuvanja i daljeg jačanja operativne, finansijske i funkcionalne nezavisnosti VRI, kao i potrebu pravovremenog, i za budžetski ciklus relevantnog, objavljivanja revizorskih izvještaja.

Tokom konferencije značajnim je ocijenjeno da VRI kao ustavne kategorije, uz nezavisnost u svom radu, kroz saradnju sa matičnim radnim tijelima parlamenata, obezbijede kvalitetne i transparentne nalaze i preporuke, koje će, nakon sprovedenih parlamentarnih aktivnosti, omogućiti jasne i precizne smjernice i definisati korake na otklanjanju uočenih nepravilnosti i poboljšanju ukupnog sistema javnih finansija. U cilju ispunjavanja navedenog pozitivnim je ocijenjeno da se uspostavljene dobre prakse u odnosima parlamenata, matičnih radnih tijela i VRI, osnaže kroz formu potpisivanja memoranduma ili sporazuma o saradnji, što su Skupština Crne Gore i Državna revizorska institucija uradile u maju 2018. godine. Poseban akcenat stavljen je na finansijsku autonomiju VRI, samostalnost u zapošljavanju i potrebu izrade većeg broja revizija uspjeha, odnosno, učinkovitosti, imajući u vidu i značajan broj finansijskih revizija i revizija pravilnosti.

U funkciji daljeg unapređenja parlamentarnog nadzora u oblasti kontrole trošenja javnih sredstava na konferenciji je ukazano na potrebu daljeg unapređenja procedura i rokova za razmatranje najvažnijih dokumenata iz ove oblasti, kao što su godišnji budžet, završni račun budžeta i revizorskih izvještaja koji prate navedena dokumenta. Takođe, ukazano je na značaj uspostavljanja adekvatnog mehanizma za praćenje i kontrolu implementacije preporuka VRI, odnosno, skupštinskih zaključaka sa posebnim fokusom na preporuke koje su sistemskog karaktera i značajno utiču na subjekte revizije.

Učešće u radu konferencije uzeli su i članovi Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, Zoran Jelić i Nikola Kovačević.

Konferencija, koju je organizovala Svjetska banka, u partnerstvu sa OECD-ovim Programom podrške za poboljšanje u javnom upravljanju i menadžmentu (SIGMA), okupila je predstavnke vrhovnih revizorskih institucija i parlamentarnih odbora nadležnih za poslove finansija i budžeta zemalja Zapadnog Balkana (Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine – Republike Spske, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova).